Anketörlük Sözleşmesi

İzmir Vte Veri Toplama Araştırma Danışmanlık Ve Tic.Ltd.Şti.'nin projelerinde görev alacak tüm Anketörler, aşağıda detaylandırılan ve TÜAD tarafından onaylanan Etik Davranış Kuralları’na uyacaklarını beyan ve taahhüt ederler:

İzmir Vte Veri Toplama Araştırma Danışmanlık Ve Tic.Ltd.Şti.’nde Anketör olarak üstlendiğim görevlerde;

 • Tüm görüşmeleri elimden gelen en iyi şekilde, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceğimi,
 • Araştırma çalışmaları ile ilgili olarak Ares Araştırma tarafından uygulanacak ve projeler öncesinde katılmam istenecek her türlü eğitim ve sınava katılacağımı, bu sınavlardan olumlu sonuçlar aldığım takdirde projelerde görev alabileceğimi,
 • Araştırma çalışmaları hakkındaki genel ve proje bazındaki eğitimleri dikkatle dinleyeceğimi / izleyeceğimi, görevlendirileceğim projeye başlamadan önce tarafıma iletilen eğitim malzemelerini eksiksiz olarak okuyacağımı, anlamadığım bir şey olursa bunu netleştirmeden işe başlamayacağımı, eğitim almadan yapacağım görüşmelerin geçerli sayılmayacağını,
 • Eğitim bilgilendirmeleri sırasında bana verilmiş olan sözlü ve yazılı bilgileri Ares Araştırma’nın izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, eğitimler sırasında dağıtılan dokümanlardan hiçbir ortamda hiçbir kopya oluşturmayacağımı,
 • Benden yazılı ya da sözlü olarak istenmiş olan her şeyin bir nedeni olduğunu kabul ederek, mantıksız bulduğum konular da dahil olmak üzere verilen direktiflerin aksi hiçbir davranışta bulunmayacağımı,
 • Proje başlangıcında ya da sırasında tarafıma iletilecek zaman planına birebir uyacağımı, görüşmeleri bu plan doğrultusunda gerçekleştireceğimi ve formlarımı proje yetkililerine zamanında ya da zamanından önce ulaştıracağımı,
 • Tüm gizlilik anlaşmalarına uyacağımı,
 • Herhangi bir nedenden dolayı bir görüşmeyi gerçekleştiremeyeceğim durumlarda Ares Araştırma’yı anında haberdar edeceğimi,
 • Ares Araştırma yetkililerinin bana ulaşabilmesi için saha çalışması sırasında cep telefonumu sürekli olarak açık tutacağımı, cep telefonuyla ulaşılamadığım durumlarda proje yetkililerini e-posta, normal telefon, faks, vb. araçlarla düzenli olarak haberdar edeceğimi,
 • Başka firmalar için Anketör olarak çalışan kişilerin, imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını ihlal etmelerini istemeyeceğimi ve onları buna teşvik etmeyeceğimi,
 • Herhangi bir yayın organında Ares Araştırma, diğer Anketör hizmet sağlayıcıları, müşteriler veya Anketörler aleyhinde şikayette bulunmayacağımı,
 • Ares Araştırma’nın hangi müşteriler için Araştırma hizmeti verdiği hakkında hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Araştırma projelerinde ödenen ücretler ve karşılanan giderlerle ilgili hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Anketör olarak yaptığım görüşmeler hakkında birinci dereceden yakınlarım da dahil olmak üzere kimseye bilgi vermeyeceğimi, firma adı belirtmeyeceğimi, gözlemlerimi ve tecrübelerimi kimse ile paylaşmayacağımı,
 • Araştırma projeleri sırasında, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile gözlem ve denetleme yeteneklerimi kısıtlayabilecek niteliklere sahip hiçbir reçeteli/reçetesiz ilacı kullanmayacağımı,
 • Çalışma sırasında gerçekleştireceğim giderler konusunda, proje başlangıcında tarafıma iletilecek bütçe dışında hiçbir talepte bulunmayacağımı ve giderlerimle ilgili her türlü belgeyi istendiği takdirde Ares Araştırma’ya ibraz edeceğimi,
 • Ares Araştırma’nın bilgisi ve onayı olmadan bana verilen işleri başkasına devretmeyeceğimi, kendi yerime başka kimseyi çalıştırmayacağımı, Ares Araştırma tarafından aksi bildirilmedikçe tüm görüşmeleri tek başıma yapacağımı,
 • Dolduracağım formlardaki bilgilerin tarafımca yapılan gerçek gözlemlere ve/veya görüşmelere dayanan doğru bilgiler olacağını,
 • Ares Araştırma’ya vermiş olduğum adres, telefon ve diğer kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda Ares Araştırma’yı derhal haberdar edeceğimi,
 • Ares Araştırma tarafından atandığım bir projede görev aldığım süre boyunca eş zamanlı olarak, başka bir şirkette, aynı sektörde hizmet veren başka bir firmanın benzer bir işinde çalışmayacağımı,
 • Benden beklenenleri tam olarak yerine getirmeden, görüşme formlarını eksiksiz olarak teslim etmeden ve kontrol sonuçları alınmadan herhangi bir ödeme talep etmeyeceğimi,
 • Yukarıdaki taahhütlerime riayet etmemem halinde Ares Araştırma ile şirketin hizmet verdiği kurum ve kuruluşların tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Bu belgeyi onaylayarak, bu sözleşme çerçevesinde detaylandırılan dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerini okuduğumu, anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi, sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğum takdirde Ares Araştırma’dan hiçbir alacak talep etmeyeceğimi kabul ederim.