Grup Toplantısı Katılımcı Sözleşmesi

İzmir Vte Veri Toplama Araştırma Danışmanlık Ve Tic.Ltd.Şti.’nin projelerinde görev alacak tüm Grup Toplantısı Katılımcıları, aşağıda detaylandırılan ve MSPA tarafından onaylanan Etik Davranış Kuralları’na uyacaklarını beyan ve taahhüt ederler:

İzmir Vte Veri Toplama Araştırma Danışmanlık Ve Tic.Ltd.Şti.’nde katıldığım tüm Grup Toplantı’’’larında;

 • Çalışmaları doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceğimi,
 • Proje başlangıcında ya da sırasında tarafıma iletilecek zaman planına birebir uyacağımı,
 • Tüm gizlilik anlaşmalarına uyacağımı,
 • Herhangi bir nedenden dolayı planlanmış bir çalışmaya katılamayacağım durumlarda Ares Araştırma’yı anında haberdar edeceğimi,
 • Ares Araştırma yetkililerinin bana ulaşabilmesi için çalışma öncesinde cep telefonumu sürekli olarak açık tutacağımı, cep telefonuyla ulaşılamadığım durumlarda proje yetkililerini e-posta, normal telefon, faks, vb. araçlarla gerekli durumlarda haberdar edeceğimi,
 • Başka firmalar için Katılımcı olarak çalışan kişilerin, imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını ihlal etmelerini istemeyeceğimi ve onları buna teşvik etmeyeceğimi,
 • Herhangi bir yayın organında Ares Araştırma, diğer katılımcı hizmet sağlayıcıları, müşteriler veya katılımcılar aleyhinde şikayette bulunmayacağımı,
 • Ares Araştırma’nın hangi müşteriler için hizmeti verdiği hakkında hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Grup Toplantısı çalışmaları için ödenen ücretler ve karşılanan giderlerle ilgili hiç kimseyle bilgi paylaşmayacağımı,
 • Katıldığım Grup Toplantıları hakkında birinci dereceden yakınlarım da dahil olmak üzere kimseye bilgi vermeyeceğimi, firma adı belirtmeyeceğimi, gözlemlerimi ve tecrübelerimi kimse ile paylaşmayacağımı,
 • Grup toplantıları sırasında, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile gözlem ve anlatım yeteneklerimi kısıtlayabilecek niteliklere sahip hiçbir reçeteli/reçetesiz ilacı kullanmayacağımı,
 • Ares Araştırma’nın onayı olmadan hiçbir müşteriyle doğrudan irtibata geçmeyeceğimi,
 • Gerçekleştireceğim çalışmalar sırasında toplantılar sırasındaki normal iş akışlarını bozmayacağımı,
 • Çalışma sırasında gerçekleştireceğim giderler konusunda, proje başlangıcında tarafıma iletilecek bütçe dışında hiçbir talepte bulunmayacağımı ve giderlerimle ilgili her türlü belgeyi istendiği takdirde Ares Araştırma’ya ibraz edeceğimi,
 • Ares Araştırma’nın bilgisi ve onayı olmadan bana verilen işleri başkasına devretmeyeceğimi, kendi yerime başka kimseyi çalıştırmayacağımı, Ares Araştırma tarafından aksi bildirilmedikçe tüm çalışmalara tek başıma katılacağımı,
 • Ares Araştırma’ya vermiş olduğum adres, telefon ve diğer kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda Ares Araştırma’yı derhal haberdar edeceğimi,
 • Ares Araştırma tarafından atandığım bir projede görev aldığım süre boyunca eş zamanlı olarak, başka bir şirkette, aynı sektörde hizmet veren başka bir firmanın benzer bir işinde çalışmayacağımı,
 • Benden beklenenleri tam olarak yerine getirmeden herhangi bir ödeme talep etmeyeceğimi,
 • Yukarıdaki taahhütlerime riayet etmemem halinde Ares Araştırma ile şirketin hizmet verdiği kurum ve kuruluşların tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Bu belgeyi onaylayarak, bu sözleşme çerçevesinde detaylandırılan dürüstlük, profesyonellik, hakkaniyet ve gizlilik ilkelerini okuduğumu, anladığımı ve uygulamayı kabul ettiğimi, sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir davranışta bulunduğum takdirde Ares Araştırma’dan hiçbir alacak talep etmeyeceğimi kabul ederim.